top of page
pexels-pixabay-314807.jpg

Şirketlerimizin duvarlarını yıkıyoruz, 
hesaplarımızı kamuya açıyoruz.

Şirketlere Açık Çağrı:

Her marka dünya için harekete geçerek, küresel sorunlara karşı anlamlı adımlar atabilir, bir sosyal faydayı varoluşunun merkezine alarak tüm harcamalarını bu doğrultuda yapabilir. Tüm duvarlarını yıkarak tüm hesaplarını ve karanlıkta kalan rakamları herkesle paylaşabilir. Açık, şeffaf ve net olabilir. Böylece sosyal problemlere karşı verdiği mücadeleyi herkese açık açık ispatlayabilir. Kar etmenin ve cironun ötesinde çok daha değerli bir amacının olduğunu herkese gösterebilir. Şimdi duvarlarımızı kaldırma ve dünya için harekete geçme zamanı!

Bizce Her Marka Dünya İçin Mücadele Eden 

Bir Kahramana Dönüşebilir.

Nasıl mı?

Şeffaflığın Gücü İle Yeni Bir Düzen Mümkün.

İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze nüfus yaklaşık üç katına çıktı ve bu da çok sayıda sosyal problemi beraberinde getirdi. Artık ne gönüllülük esasıyla çalışan dernek ve vakıflar ne de bürokrasi esiri BM kuruluşları artan bu seri problemlerin çözümüne yetişemiyorlar.

Küresel iklim krizi, pandemi, susuzluk tehlikesi, mülteci problemi derken uzayıp giden liste günümüzde hayatın her alanında tüm insanlığı tehdit ediyor.

 

Diğer taraftan “kar amacı güden işletmeler” sermayeyi katlamanın izinden ilerlerken sosyal problemlerle mücadele de en iyi ihtimalle ikinci plana itiliyor. Peki, varoluşunu bir sosyal faydaya adamayan kurumun katladığı sermayeden bizlere ne? Unutmayalım ki artık insanlar kendilerini salt tüketici olarak görmüyor, müşteri oldukları markaların felsefelerini ve değerlerini de sorguluyorlar.  

Bugün özellikle gençler, kurumların da bu sosyal sorunları samimiyetle sahiplenmesi gerektiğine inanıyor. Sosyal faydayı gözetmeyen kurumlar artık hiçbirimiz için ilham kaynağı olamıyor. Kimsenin beklentisi ise kurumun karının sembolik bir kısmını sosyal sorumluluk projelerine ayırarak topluma hoş görünmesi ya da makyaj tazelemesi değil...

 

Açık Hesap Paktı hareketi olarak bizler, kurumların topyekün şekilde varoluş amaçlarını kendilerini tanımlayacak şekilde bir sosyal faydaya yönlendirmelerini ve karlarının tamamını bu fayda uğruna yatırıma dönüştürmelerini talep ediyoruz.

 

Bu bağlamda şirketin süper lüks harcamalar yapmasını, yüksek maaş ve prim ödemeleri gerçekleştirmesini, kar payı dağıtmasını ya da şirket yönetici ve patronlarının konfor alanını genişletici türden harcamalar gerçekleştirmesini desteklemiyoruz. Bunun yerine talebimiz tüm gelirlerin şirket çalışanlarına adilce dağılması, şirket içerisinde bir birlik ruhunun oluşturulması, tüm giderlerin manifestoda yazan işlere yönelik harcanması ve tüm karın şirketin yatırımları için kullanılmasıdır. Bunun ispatı ise şirketin kar zarar tabloları (P&L) ile banka ekstrelerinin gider kısımlarını web sitesinde yayınlamasıdır. Açık ve şeffaf olmaktır. Herkesin görebileceği rakamlarla tüm dünyaya gerçek amacımızı ispatlayabilmektir. 

 

Bizler, özellikle şirketleri Açık Hesap Paktı (Open Account Pact) ile amaç-eylem birliğine teşvik ediyor, sosyal problemlerle etkin şekilde mücadele etmeye evet diyoruz. Bunu da şeffaflığın gücü ile başaracağımıza inancımız tam.

bottom of page